8745acf0-e751-4162-8da9-596db9f9c246_edi

ELİF ARI DURMUŞ

Hakkımda

Küçük yaşlarda başlayan ve giderek artan psikolojiye olan merakımı, kendimle birlikte diğer insanları anlamaya, iç dünyalarını keşfetmelerine yardım etmeye olan ilgimi takip ederek bu alana yöneldim. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi'nde başlamış olduğum Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Yüksek lisansımı, aynı alanda Ankara Üniversitesi’nde, Sayın Hocam Binnur Yeşilyaprak danışmanlığında, “Engelli ve Sağlıklı Çocuğu Olan Anne Babalarda Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeylerinin Karşılaştırılması” konulu tez çalışması ile tamamladım. Araştırmam, 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunuldu ve Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi' nde yayınlandı. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerimde uygulamalı olarak yapılan bireysel psikolojik danışma eğitimleri dışında bir yıl ilkokul kademesinde eğitim kapsamında gönüllü staj yaptım. Çalışma hayatım boyunca yetişkinler, ebeveynler, çocuk ve ergenler ile psikolojik danışma ve rehberlik alanında deneyimlerimin yanı sıra özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ile uzun süre çalıştım. Farklı kademelerde eğitim kurumlarında danışmanlık yaptım.  İnegöl’de çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik olarak psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti sunuyorum.

Psikoterapi Becerilerimi Geliştirmek Üzere

Tamamlamış Olduğum Eğitimler: 

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve ekibi) -(Depresyon, Panik Bozukluk ve Agorafobi, Özgül Fobiler, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Sınav Kaygısı, Somatoform Bozukluklar, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sosyal Fobi, Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Kişilik Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Terapisi)

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve ekibi)

 • Yeme Bozukluklarının Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez)

 • Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi -Filial Terapi Eğitimi 

 • WISC-R 

 • Projektif Bir Teknik Olarak Çocuk Resimlerinin Yorumlanması Eğitimi

 • Terapötik Kartlar Eğitimi 

 • CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi) Eğitimi

 • Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi:~AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri~Bender Gestalt Testi~Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi~Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi~S.D.Porteus Labirentler Testi~PEABODY Resimli Tarama Testi~Gessel Gelişim Figürleri Testi~Cattel Zeka Testi~Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi~Kent Egy Testi~Dikkat Testleri

 • Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi​​ ​​

 • Bağımlılıkla Mücadele Kursu 

 • Akıl ve Zeka Oyunları Öğreticiliği Eğitimi (TÜM Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu)​

 • Cinsel Eğitim ve Danışmanlık Çalıştayı (TAPV)