top of page
8745acf0-e751-4162-8da9-596db9f9c246_edi

ELİF ARI DURMUŞ

Hakkımda

Küçük yaşlarda başlayan ve giderek artan psikolojiye olan merakımı, kendimle birlikte diğer insanları anlamaya, iç dünyalarını keşfetmelerine yardım etmeye olan ilgimi takip ederek bu alana yöneldim. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi'nde başlamış olduğum Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Yüksek lisansımı, aynı alanda Ankara Üniversitesi’nde, Sayın Hocam Binnur YEŞİLYAPRAK danışmanlığında, “Engelli ve Sağlıklı Çocuğu Olan Anne Babalarda Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeylerinin Karşılaştırılması” konulu tez çalışması ile tamamladım. Araştırmam, 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunuldu ve Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi' nde yayınlandı. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerimde uygulamalı olarak yapılan bireysel psikolojik danışma eğitimleri dışında bir yıl ilkokul kademesinde eğitim kapsamında gönüllü staj yaptım. Çalışma hayatım boyunca yetişkinler, ebeveynler, çocuk ve ergenler ile psikolojik danışma ve rehberlik alanında deneyimlerimin yanı sıra özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ile uzun süre çalıştım. Farklı kademelerde eğitim kurumlarında danışmanlık yaptım.  İnegöl’de çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik olarak psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti sunuyorum.

Psikolojik Danışmanlık Becerilerimi Geliştirmek Üzere

Tamamlamış Olduğum Eğitimler: 

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR ve ekibi) (Depresyon, Panik Bozukluk ve Agorafobi, Özgül Fobiler, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Sınav Kaygısı, Somatoform Bozukluklar, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sosyal Fobi, Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Kişilik Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Terapisi)

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR ve ekibi)

 • Bilişsel Davranışçı Terapi İleri Modül Eğitimleri(Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği-2022/2024)

 • İçerik: Bilişsel Davranışçı Eş Terapisi, Bipolar Bozuklukta BDT, Psikotik Bozukluklarda BDT, Alkol Bağımlılığında BDT, Fiziksel Hastalığı Olanlarda BDT Uygulamaları, Post Travmatik Stres Bozukluğunda Oxford Modeli, Kronik ve Tedaviye Dirençli Depresyonda BDT ve CBASB, Bağımlı Kişilik Bozukluğunda BDT, Yeme Bozukluklarında BDT-Obezite, Histriyonik Kişilik Bozukluğunda BDT, Obsesif Kompulsif Bozuklukta Uzamış Exposure Uygulamaları, ACT Kuram ve Uygulamaları, Rasyonel Emotif Terapi Temel İlkeleri, Uyku Bozukluklarında BDT Uygulamaları, Narsistik Kişilik Bozukluğunda BDT, Kronik Ağrıda BDT, OKKB Bilişsel Davranışçı Terapisi, Motivasyonel Görüşme, Grup Ortamında BDT, Mindfullness Uygulamaları, Öfke ve Saldırganlıkta BDT, BDT Davranış Deneyleri, Yüzleşme Temelli Tedavilerde Temel ve İleri İlkeler, Cinsel İşlev Bozukluğunda BDT, Kişilik Bozukluklarında BDT, Kumar Oynama Bozukluklarında BDT, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Uygulamaları, Diyalektik Davranış Terapisi, Çekingen Kişilik Bozukluğunda BDT) 

 • Yeme Bozukluklarının Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Prof. Dr. Aslıhan DÖNMEZ)

 • Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi -Filial Terapi Eğitimi (Gelişim Üniversitesi)

 • İçerik: (Çocuk Psikopatolojisi ve İlk Görüşme, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Filial Terapi, Çocuklarda Bağlanma Sorunları, Deneyimsel Oyun Terapisi Temel İlkeleri, Dışavurumcu Oyun  Terapi Yöntemleri Uygulamaları *sanat terapisi *kum tepsisi terapisi *kukla terapisi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Oyun Terapisi, Karşı Gelme Bozukluğu Olan Çocuklarda Oyun Terapisi, Süresi Kısıtlı Oyun Terapisi, Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi Uygulamaları)

 • Bağlanma Temelli Aile Terapisi Eğitimi-I (Dr. Suzanne LEVY -Drexel University)

 • WISC-R (Uludağ Üniversitesi)

 • Projektif Bir Teknik Olarak Çocuk Resimlerinin Yorumlanması Eğitimi

 • Terapötik Kartlar Eğitimi (Doç. Dr. Durmuş ÜMMET)

 • CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi) Eğitimi (Prof. Dr. Seval ERDEN ÇINAR)

 • Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi:~AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri~Bender Gestalt Testi~Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi~Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi~S.D.Porteus Labirentler Testi~PEABODY Resimli Tarama Testi~Gessel Gelişim Figürleri Testi~Cattel Zeka Testi~Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi~Kent Egy Testi~Dikkat Testleri

 • Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi​​ ​​

 • Bağımlılıkla Mücadele Kursu (YEŞİLAY-TBM)

 • Akıl ve Zeka Oyunları Öğreticiliği Eğitimi (TÜM Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu)​

 • Cinsel Eğitim ve Danışmanlık Çalıştayı (TAPV)

bottom of page